Creació d’un blog

En Sergi ens està fent una classe per aprendre a crear-nos un bloc mitjançant la pàgina web de wordpress. De bon començament ja és complicat d’arribar al teu blog doncs has de passar per diversos enllaços. 

Un cop som a dins l’edició i modificació sembla senzilla.

També s’hi poden activar enllaços:  google

També s’hi poden incloure talls que faciliten la vista de moltes entrades incomplertes. 

Vladstudio

Imatge inserida

També és senzill d’insertar-hi  algunes imatges  i de modificar-es una mica.             El processador de texts és senzill.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s